Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 907055/06.11.2017

Предмет: Доставка на бутилирана (минерална, изворна или трапезна) вода с бутилки с вместимост 1.5 л. за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Обява за обществена поръчка – 07.11.2017

Документация за участие – 07.11.2017

Техническа спецификация – 07.11.2017

Проект на договор – 07.11.2017

Образци – 07.11.2017

Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти – 16.11.2017

Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти – 24.11.2017

Съобщение за провеждане на преговори – 06.12.2017

Протокол от дейността на комисията – 12.12.2017

Протокол 1 – 12.12.2017

Протокол 2 – 12.12.2017

» Обратно към всички поръчки