Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9067225/11.08.2017

Предмет: Доставка на предпазни средства при работа на височина за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Обява за обществена поръчка – 11.08.2017

Документация за участие – 11.08.2017

Техническа спецификация 1 – 11.08.2017

Техническа спецификация 2 – 11.08.2017

Техническа спецификация 3 – 11.08.2017

Образци – 11.08.2017

Проект на договор – 11.08.2017

Протокол от проведен жребий – 04.10.2017

Съобщение за промяна на дата за провеждане на преговори – 10.10.2017

Протокол от дейността на комисията – 25.10.2017

Приложение 1 – 25.10.2017

Приложение 2 – 25.10.2017

Приложение 3 – 25.10.2017

 

» Обратно към всички поръчки