Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 203 / 2019

Предмет: Доставка на работни обувки, студозащитно работно облекло (зимно) и противозамърсяващо работно облекло (лятно) за нуждите на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Решение за откриване – 11.11.2019

Обявление – 11.11.2019

Документация за участие – 12.11.2019

Техническа спецификация за работни обувки – 12.11.2019

Техническа спецификация за студозащитно работно облекло (зимно) – 12.11.2019

Техническа спецификация за противозамърсяващо работно облекло (лятно) – 12.11.2019

Методика за оценка – 12.11.2019

Образци – 12.11.2019

Проект на договор – 12.11.2019

espd-request.pdf – 12.11.2019

espd-request.xml – 12.11.2019

Решение за измение 203А – 26.11.2019

Отговори на постъпило въпроси – 28.11.2019

Отговори на постъпило въпроси – 02.12.2019

Протокол 1 – 09.01.2020

Протокол 2 – 17.01.2020

Протокол предварителен подбор – 17.01.2020

Решение за предварителен подбор – 17.01.2020

Покани за първоначални оферти – 31.01.2020

» Обратно към всички поръчки