Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи и товарови прекъсвачи по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 14.09.2018

Покана – 14.09.2018

Техническа спецификация – поз.1 – 14.09.2018

Техническа спецификация – поз.2 – 14.09.2018

Образци – 14.09.2018

Проект на договор – 14.09.2018

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий – 08.10.2018

Протокол от проведен жребий – 10.10.2018

Доклад от дейността на комисията – 15.10.2018

Решение за избор на изпълнител – 15.10.2018

Протокол от 04.10.2018 – 15.10.2018

Протокол от 08.10.2018 – 15.10.2018

Протокол от 10.10.2018 – 15.10.2018

Таблица с комплексна оценка поз.1 – 15.10.2018

Таблица с комплексна оценка поз.2 – 15.10.2018

» Обратно към всички поръчки