Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 129/10.08.2015 г.

Предмет: Наемане, техническо и сервизно обслужване на нови GPS устройства и изкупуване на използвани GPS устройства собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Решение за откриване - 10.08.2015 г.

Обявление - 10.08.2015 г.

Техническа спецификация - 10.08.2015 г.

Документация - 10.08.2015 г.

Образци - 10.08.2015 г.

Проект на Договор - 10.08.2015 г.

Протокол 1 - 16.09.2015 г.

Протокол 2 – 25.09.2015 г.

Протокол за предварителен подбор – 12.10.2015 г.

Решение за предварителен подбор - 12.10.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 24.11.2015 г.

Доклад от дейността на комисията - 21.12.2015 г.

Решение за избор на изпълнител - 21.12.15 г.

» Обратно към всички поръчки