(OLD) Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 31/ 2014 г.

Система за предварителен подбор на изпълнители с предмет: Проектиране на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД

Документация

Разяснение на постъпил въпрос- 20.02.2014 г.

Банкова сметка за внасяне на гаранция за участие

» Обратно към всички поръчки