Област Силистра

На 31.07.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Част от с. Нова Черна в област Силистра.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. в районите на част от с. Старо село, с. Сяново, с. Цар Самуил.