Област Силистра

На 14.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Подлес, с. Окорш.

На 14.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Силистра- ул. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ - № 9,10,11,12, ул. „РАЙНА КНЯГИНЯ“ - № 5А,11,8Б,9,13, ул. „31-ВИ ПОЛК“ - № 42, ул. „САУЛ АВЕРБУХ“ - № 9,10,11,13.


На 15.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Голеш, с. Черник, с. Пожарево.

На 15.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Силистра – бул. „СЕДМИ СЕПТЕМВРИ“ - № 84 А,Б.


На 16.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Черник.