Област Русе

В периода 22.02.2019 г. - 22.03.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бабово: Изключвания с продължителност около 3 часа само за отделни клиенти, захранени от ТП 3.


В периода 05.03.2019 г. - 29.03.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Голямо Враново: Изключвания ще има само за отделни клиенти, захранени от ТП8 с продължителност около 3 часа.

В периода 05.03.2019 г. - 01.04.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Тръстеник: улиците: "Дунав", "6 септември", "Александър Батенберг", "Ангел Кънчев", "Радецки", "Баба Тонка", "3 март".

В периода 05.03.2019 г. - 29.03.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Мартен: Изключвания с продължителност около 3 часа за клиенти захранени от МТП 12.


В периода 11.03.2019 г. - 29.03.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Мартен: Абонати, захранени от ТП 3 кл. В.


В периода 15.03.2019 г. - 05.04.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Мартен: Абонати, захранени от ТП1, ТП2, ТП4.


В периода 21.03.2019 г. - 22.03.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Красен: ТП 4, ТП "ВИК", Гъбозавод и улиците: "Пирин", "Александър Стамболийски", "Вихрен", "Дунав", "Стара планина", "Елин Пелин", "Оборище".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Красен, с. Божичен, с. Иваново.


На 25.03.2019 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Русе: МТП "Чародейка", ТП "Светлина", МТП "Електра-1", ТП "Покой", ТП "Медиал"; П/СТ "Успех", района около улиците: "Г. Делчев", "Русофили" и част от квартал Средна кула .

В периода 25.03.2019 г. - 25.04.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе: ул. "Св. Димитър Басарбовски" №44 до №89.


На 26.03.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на HEK, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Русе: ТП "Фазанария", ТП "Труд", ТП "Дяволица", ТП "Помощно стопанство СМК", П/ст "Русе", ЕП "Дунарит".


На 27.03.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на HEK, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Русе: ТП “Стратификалня“, ТП “Хайдук дере“, ТП “Астърджийка“, ТП “Птицекомбинат запад“, ТП “Гара Обрзцов чифлик“, П/ст Русе ЕП "Фазан".


На 02.04.2019 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Русе: ТП "Здравец", МТП "Хаджилар билюк".

На 02.04.2019 г. от 08:30 ч. до 09:30 ч. и от 15:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ряхово.

На 02.04.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Сливо поле: Клиенти захранени от ТП3 и ТП6.