Област Русе

В периода 02.05.2019 г. - 31.05.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Малко Враново: Изключвания с продължителност около 3 часа само за клиенти захранени от ТП 3.


В периода 20.05.2019 г. - 20.06.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Голямо Враново: Изключвания с продължителност около 3 часа за клиенти захранени от ТП 2.

В периода 20.05.2019 г. - 20.06.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Мартен: Изключвания с продължителност около 3 часа ще има за отделни клиенти.


В периода 21.05.2019 г. - 31.05.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тръстеник, улиците: "Баба Тонка", "Бозвели", "Ген. Скобелев", Княз Александър Батенберг", "Хан Крум", "Стара планина" и абонати захранени от МТП "4 Тръстеник".


В периода 27.05.2019 г. - 28.05.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Две могили: Клиентите, захранени от ТП9, ТП "СПТУ", ТП "Зърнобаза".


В периода 29.05.2019 г. - 30.05.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Две могили: Клиентите, захранени от ТП2, ТП "Дружба".


На 30.05.2019 г. от 09:30 ч. до 11:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе, вилна зона ДЗС: МТП "Русенско Ханче"; МТП "Т2 Пчелина"; ТП "Хибрид", МТП "Т1 Чешмите" и "Т2 Чешмите"; п/ст "ХВО".


На 04.06.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Борисово; гр. Сливо поле, кв. Сливица; ТП "Телекомплекс"; БКТП "Сафари"; ТП "Вианд"; ТП "Мелница" - гр. Сливо поле; ТП "Пречиствателна станция" - с. Голамо Враново.