Новини

До 40% е ограничено производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България по разпореждане на ЕСО

24.03.2014

Днес, 24 март 2014 г., от 10:00 до 16:00 часа, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ще ограничи производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България. Производството се ограничава до 40% от максимално инсталираната мощност на електроцентралите, поради невъзможност да се поддържа баланс между производство и потребление на електрическа енергия в електроенергийната система.... виж още

Производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България е ограничено до 40% по изискване на ЕСО

23.03.2014

Днес, 23 март 2014 г., от 10:00 до 17:00 часа, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ще ограничи производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България. Производството се ограничава до 40% от максимално инсталираната мощност на електроцентралите, поради невъзможност да се поддържа баланс между производство и потребление на електрическа енергия в електроенергийната система.... виж още

До 40% е ограничено производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България по изискване на ЕСО

22.03.2014

Днес, 22 март 2014 г., от 10:00 до 17:00 часа, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ще ограничи производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България. Производството се ограничава до 40% от максимално инсталираната мощност на електроцентралите, поради невъзможност да се поддържа баланс между производство и потребление на електрическа енергия в електроенергийната система.... виж още

По искане на ЕСО е ограничено до 40% производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България

21.03.2014

Днес, 21 март 2014 г., от 10:00 до 17:00 часа, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ще ограничи производството на електроенергия от фотоволтаични и вятърни електроцентрали на територията на Североизточна България. Производството се ограничава до 40% от максимално инсталираната мощност на електроцентралите, поради невъзможност да се поддържа баланс между производство и потребление на електрическа енергия в електроенергийната система.... виж още

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи обнови изцяло оборудването на възлова станция „Въглевци“

20.03.2014

Съоръжението е от стратегическо значение за подобряване сигурността на електрозахранването на клиентите в района на „Прохода на Републиката“ През изминалата година ЕНЕРГО-ПРО Мрежи продължи да инвестира средства  в обновяване и модернизиране на оборудването в подстанции и възлови станции на територията на Североизточна България, въпреки  ограничените от регулаторната рамка финансови  възможности. Компанията извърши пълна рехабилитация на възлова станция „Въглевци“, разположена в югоизточния край на село Въглевци, в близост до „Прохода на Републиката“.... виж още

Ограничение в производството на електроенергия от топлоелектрически централи на територията на областите Велико Търново и Габрово

18.03.2014

Днес, 18 март 2014 година, производството на електроенергия от топлоелектрически централи на територията на областите Велико Търново и Габрово е ограничено по оперативно разпореждане на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Ограничението на производството е до технологичния минимум и важи до следващо разпореждане на ЕСО.... виж още

Ограничение в производството на електроенергия от топлоелектрически централи на територията на ЕНЕРГО-ПРО

12.03.2014

Днес, 12 март 2014 година, производството на електроенергия от топлоелектрически централи на територията на Североизточна България беше ограничено по оперативно разпореждане на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Ограничението на производството е до технологичния минимум  и важи до следващо разпореждане на ЕСО.  ... виж още

ЕНЕРГО-ПРО организира „Ден на отворени врати“ на 15 март – Световен ден на потребителя

07.03.2014

Компанията кани всички желаещи на едночасово посещение във високоволтовата лаборатория, учебния център и центъра за обслужване на клиенти На Световния ден на потребителя – 15 март, ЕНЕРГО-ПРО организира „Ден на отворените врати“. Компанията кани всички желаещи на 15 март (събота) да посетят уникалната високоволтова лаборатория, учебния център и центъра за обслужване на клиенти, които се намират на ул.... виж още

Присъединяването на ВЕИ по преференциални цени по реда на ЗЕВИ е прекратено от 27.12.2013 г.

20.02.2014

В ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД постъпи писмо от Заместник-министъра на икономиката и енергетиката с изх. № Е-91-00-26/27.01.... виж още

Възлова станция „Провадия“ – обновена и модернизирана с оборудване от последно поколение

14.02.2014

ЕНЕРГО-ПРО инвестира 170 000 лева в пълна рехабилитация на ключовото съоръжение ЕНЕРГО-ПРО извърши мащабен ремонт на възлова станция „Провадия“ на стойност 170 000 лева. Благодарение на направената рехабилитация над 7 000 клиента на компанията от град Провадия и околностите ще получават значително по-сигурно електрозахранване. ... виж още