Новини

ЕНЕРГО-ПРО стартира акция за защита на редките видове птици в Природен парк „Русенски Лом“

23.04.2014

Екипи на компанията обезопасяват електропроводите със специална изолация, за да предпазят защитените видове В навечерието на Международния ден на земята, 22 април, специалисти на ЕНЕРГО-ПРО започнаха акция за поставяне на предпазни изолации върху електрически стълбове, за да защитят обитаващи или мигриращи птици в Природен парк „Русенски Лом“. Проектът се осъществява по инициатива на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). ... виж още

Ограничение на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България по разпореждане на ЕСО

09.04.2014

Днес, 9 април 2014 г., от 11:00 до 17:00 часа, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ограничава производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България. Производството се ограничава до 40% от максимално инсталираната мощност на електроцентралите, поради невъзможност да се поддържа баланс между производство и потребление на електрическа енергия в електроенергийната система.... виж още

Производството на електроенергия от вятърни елетроцентрали на територията на Североизточна България е органичено с 60% по изискване на ЕСО

05.04.2014

По разпореждане на Електроенергийния системен оператор, производството на електроенергия от вятърни електроцентрали на територията на Североизточна България е органичено с 60 % от 9:00 часа на 5 април до 7:00 на 6 април 2014 г. Ограничаението е наложено, поради невъзможност да се поддържа баланс между производство и потребление на електрическа енергия в електроенергийната система.... виж още

ЕНЕРГО-ПРО инвестира близо 1 милион лева в проекта за нов център на Варна

04.04.2014

До края на месец април електроразпределителната мрежа в пешеходната зона ще бъде напълно обновена Само няколко месеца преди старта на активния туристически сезон, община Варна стартира проект по обновяване цялостния облик на централната градска част, който ще премине в няколко етапа. Ръководството на ЕНЕРГО-ПРО взе решение да се включи в проекта за нов център на морската столица и да подмени изцяло подземната  електроразпределителна мрежа в района.... виж още

Наложено ограничение на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България по разпореждане на ЕСО

02.04.2014

Днес, 2 април 2014 г., от 10:00 до 17:00 часа, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ще ограничи производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България. Производството се ограничава до 40% от максимално инсталираната мощност на електроцентралите, поради невъзможност да се поддържа баланс между производство и потребление на електрическа енергия в електроенергийната система.... виж още

Ограничение на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България по разпореждане на ЕСО

01.04.2014

Днес, 1 април 2014 г., от 10:00 до 17:00 часа, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ще ограничи производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България. Производството се ограничава до 40% от максимално инсталираната мощност на електроцентралите, поради невъзможност да се поддържа баланс между производство и потребление на електрическа енергия в електроенергийната система.... виж още

Наложено ограничение в производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България по разпореждане на ЕСО

31.03.2014

Днес, 31 март 2014 г., от 10:00 до 17:00 часа, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ще ограничи производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България. Производството се ограничава до 40% от максимално инсталираната мощност на електроцентралите, поради невъзможност да се поддържа баланс между производство и потребление на електрическа енергия в електроенергийната система.... виж още

Производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България е ограничено до 40% по изискване на ЕСО

30.03.2014

Днес, 30 март 2014 г., от 10:00 до 17:00 часа, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ще ограничи производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България. Производството се ограничава до 40% от инсталираната мощност на електроцентралите, поради невъзможност да се поддържа баланс между производство и потребление на електрическа енергия в електроенергийната система.... виж още

До 40% е ограничено производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България по изискване на ЕСО

29.03.2014

Днес, 29 март 2014 г., от 10:00 до 16:00 часа, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ще ограничи производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Североизточна България. Производството се ограничава до 40% от инсталираната мощност на електроцентралите, поради невъзможност да се поддържа баланс между производство и потребление на електрическа енергия в електроенергийната система.... виж още

Ремонт на въздушни електропроводи, собственост на ЕСО

27.03.2014

От началото на месец април Електроенергийният системен оператор (ЕСО) планира  последователна подмяна на мълниезащитно въже по въздушни линии „Момчил“ и „Екране“. Двата електропровода осигуряват резервно захранване на подстанциите в района на Траката, Златни пясъци, Албена, Балчик, Каварна, Шабла и Генерал Тошево. По време на ремонтните дейности двете въздушни линии, собственост на ЕСО, ще бъдат изключвани по график, което би могло да наложи ограничение на производството на електроенергия от вятърни електроцентрали, присъединени към електропроводите средно напрежение към подстанции Балчик, Каварна, Шабла и Генерал Тошево. ... виж още