Свободни работни места

ВАЖНО: При кандидатстване за свободна позиция задължително се изпраща и собственоръчно попълнена Декларация за лични данни, която е достъпна ТУК

 

Отговорник мрежови измервателен район, град Силистра

Електромонтьор СТИ, град Дулово

Диспечер, град Варна

Специалист вътрешен и технически контрол, град Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Добрич

Електромонтьор първични съоръжения, град Добрич

Електромонтьор СТИ, район Русе

Електромонтьор СТИ, град Търговище

Електромонтьор СТИ, град Полски Тръмбеш

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, село Хитрино

Специалист анализ енергийни данни и балансово измерване, град Варна

Специалист реализация свободен пазар, град Варна

Монтьор трансформаторни машини, град Горна Оряховица

Специалист анализ енергийни данни и балансово измеване, град Горна Оряховица

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Варна

Електромонтьор СТИ, град Варна

Специалист управление на договорите, град Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Исперих

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Кубрат

Електромонтьор СТИ, град Исперих

Електромонтьор СТИ, град Кубрат

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Омуртаг

Стажант електромонтьор, град Варна