Свободни работни места

ВАЖНО: При кандидатстване за свободна позиция задължително се изпраща и собственоръчно попълнена Декларация за лични данни, която е достъпна ТУК

 

Електромонтьор СТИ, град Долни Чифлик

Отговорник мрежови измервателен район, град Добрич

Отговорник мрежови измервателен район, град Разград

Електромонтьор СТИ, град Варна

Специалист анализ енергийни данни и балансово измерване, град Варна

Монтьор трансформаторни машини, град Горна Оряховица

Електромонтьор по откриване и ремонт на повреди по линии и съоръжения - Кабелна лаборатория, град Добрич

Електромонтьор по подържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Каварна

Електромонтьор СТИ, град Полски Тръмбеш

Диспечер, град Варна

Администратор склад Електромерна лаборатория, град Шумен

Специалист координация мрежи и средства за търговско измерване, град Варна

Регионален специалист обработка на енергийни данни, град Варна

Началник отдел управление на договорите, град Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ - Дежурна аварийна група

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Две могили

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Варна

Електромонтьор СТИ, град Исперих

Електромонтьор СТИ, Каварна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Исперих

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Кубрат