Свободни работни места

ВАЖНО: При кандидатстване за свободна позиция задължително се изпраща и собственоръчно попълнена Декларация за лични данни, която е достъпна ТУК

 

Електромонтьор, град Варна

Специалист координация мрежи и средства за търговско измерване, град Варна

Електромонтьор СТИ, град Полски Тръмбеш

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Добрич

Електромонтьор по откриване и ремонт на повреди по линии и съоръжения – кабелна лаборатория, град Добрич

Специалист реализация свободен пазар, град Варна

Отчетник, район Русе

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Разград

Специалист развитие на мрежата, град Варна

Специалист технологии и строителство, град Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Каварна

Стажант електромонтьор, град Варна

Отчетник, град Варна