Свободни работни места

ВАЖНО: При кандидатстване за свободна позиция задължително се изпраща и собственоръчно попълнена Декларация за лични данни, която е достъпна ТУК

 

Електромонтьор, град Шумен

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Нови пазар

Специалист смарт система, град Варна

Специалист инвестиции и планиране, град Варна

Електромонтьор, град Исперих

Електромонтьор подстанции, град Добрич

Електромонтьор, град Варна

Специалист Енергиен контрол, град Варна

Шофьор на специализиран автомобил с маса 12 и повече тона, град Варна

Отчетник, град Варна

Специалист Стратегия и планиране, град Варна

Отчетник, град Кубрат

Специалист Координация мрежи и средства за търговско измерване, град Варна

Специалист Анализ енергийни данни и балансово измерване, град Разград

Електромонтьор, град Елена