Свободни работни места

ВАЖНО: При кандидатстване за свободна позиция задължително се изпраща и собственоръчно попълнена Декларация за лични данни, която е достъпна ТУК

 

Специалист документация на мрежата, град Варна

Отчетник, град Севлиево

Електромонтьор СТИ, град Севлиево

Проектант, град Варна

Електромонтьор подстанции, град Разград

Диспечер, град Горна Оряховица

Електромонтьор, град Омуртаг

Електромонтьор, град Шумен

Електромонтьор, град Полски Тръмбеш

Електромонтьор СТИ, град Габрово

Електромонтьор СТИ, град Горна Оряховица

Електромонтьор СТИ, село Хитрино

Отчетник, село Хитрино

Отговорник мрежови измервателен район, град Добрич

Координатор отчет на средства за търговско и балансово измерване, град Горна Оряховица

Координатор отчет на средства за търговско и балансово измерване, град Шумен

Координатор отчет на средства за търговско и балансово измерване, град Разград

Координатор отчет на средства за търговско и балансово измерване, град Силистра

Стажант електромонтьор, град Варна

Стажант електромонтьор, град Добрич

Стажант електромонтьор, град Габрово

Стажант електромонтьор, град Горна Оряховица

Стажант електромонтьор, град Разград

Стажант електромонтьор, град Русе

Стажант електромонтьор, град Шумен

Стажант електромонтьор, град Силистра

Стажант електромонтьор, град Търговище

Стажанти административни специалисти с контролни функции, град Варна

Специалист смарт система, град Варна

Специалист координация мрежи и средства за търговско измерване, град Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Исперих

Диспечер, град Варна

Техник по поддръжка на комуникационни мрежи и системи, град Варна

Инженер инвеститорски контрол, град Варна

Електромонтьор, град Каварна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Попово

Електромонтьор, град Варна