Свободни работни места

ВАЖНО: При кандидатстване за свободна позиция задължително се изпраща и собственоръчно попълнена Декларация за лични данни, която е достъпна ТУК

 

Електромонтьор, град Варна

Електромонтьор, град Сливо поле

Специалист смарт система, град Варна

Специалист координация мрежи и средства за търговско измерване, град Варна

Електромонтьор, град Омуртаг

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Каварна

Отчетник, град Варна

Специалист технологии и строителство, град Варна

Отговорник мрежови измервателен район, град Добрич

Координатор отчет на средства за търговско и балансово измерване, град Търговище

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, район Добрич

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Шумен

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Исперих

Електромонтьор подстанции, град Варна

Електромонтьор СТИ, село Иваново

Отчетник, село Иваново

Електромонтьор, град Полски Тръмбеш

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Велико Търново (по заместване)