Свободни работни места

ВАЖНО: При кандидатстване за свободна позиция задължително се изпраща и собственоръчно попълнена Декларация за лични данни, която е достъпна ТУК


Електромонтьор СТИ, град Бяла

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Нови пазар

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, село Хитрино

Стажант електромонтьор, град Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Варна

Администратор склад електромерна лаборатория, град Шумен

Електромонтьор СТИ, град Търговище

Електромонтьор СТИ, град Велико Търново

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Дулово

Електромонтьор първични съоръжения, град Горна Оряховица

Диспечер, град Варна

Електромонтьор СТИ, град Горна Оряховица

Електромонтьор СТИ, град Русе

Електромонтьор СТИ, град Варна

Електромонтьор СТИ, град Велики Преслав

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Добрич

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Две Могили

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Исперих

Електромонтьор РЗА, град Добрич

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Каварна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Тутракан

Началник отдел експлоатация мрежи и СТИ, град Добрич

Специалист комуникационни и информационни технологии за управление на мрежата, град Варна

Специалист енергиен контрол, град Добрич

Специалист реализация свободен пазар, град Варна

Специалист стандартизация, град Варна

Електромонтьор СТИ, град Каварна