Годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2013 г.