Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9028315

Предмет: Доставка  и ремонт на работни и посетителски столове за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Приложение към публична покана

Приложение 1 - оферта

Образец 1 - ценова оферта

Образец 2 - декларация

» Обратно към всички поръчки