Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: ОД-615/24.06.2014 г.

Предмет: Доставка на миниатюрни прекъсвачи за ниско напрежение, на миниатюрни прекъсвачи за постоянно напрежение и товарови прекъсвачи по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Публична покана

Приложение към публична покана

Допълнително уточнение по поставени въпроси

» Обратно към всички поръчки