Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: ОД-645/26.06.2014 г.

Предмет: Ремонт и поддържане на повдигателните съоръжения използвани в складовите бази и трансформаторната работилница към Дирекция Логистика на Енерго Про Мрежи АД

Публична покана
Приложение към публична покана
Приложение 1
Приложение 2

» Обратно към всички поръчки