Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 24/2012

Предмет: Доставка на електромерни табла тип ТЕПО, главни електромерни табла, електромерни табла за индиректно мерене за СрН и групови електромерни табла монтаж върху стълб

Наименование на изпълнител: Интеркомплекс ООД

Договор: 24 В/2012

Информация за приключен договор 24 В – 14.01.2016 г.

 

Наименование на изпълнител: Филкаб АД

Договор: 24-Г/2012

Информация за приключен договор 24 Г – 14.01.2016 г.

 

Наименование на изпълнител: Елком-МД ООД

Договор: 24-Е/2012

Плащания по Договор 24В/2012

Плащания ноември 2014 - 19.12.2014

Плащания декември 2014 - 20.01.2015

Плащания януари 2015 - 20.02.2015

Плащания февруари 2015 - 19.03.2015

Плащания март 2015 - 17.04.2015

Плащания май 2015 - 17.05.2015

Плащания юни 2015 - 17.07.2015

Плащания юли 2015 - 20.08.2015

Плащания август 2015 - 18.09.2015

Плащания септември 2015 - 20.10.2015

Плащания октомври 2015 - 20.11.2015

Плащания декември 2015 - 19.01.2016

Плащания по Договор 24Г/2012

Плащания януари 2015 - 20.02.2015

Плащания февруари 2015 - 19.03.2015

Плащания март 2015 - 17.04.2015

Плащания април 2015 - 19.05.2015

Плащания май 2015 - 17.05.2015

Плащания юни 2015 - 17.07.2015

Плащания юли 2015 - 20.08.2015

Плащания август 2015 - 18.09.2015

Плащания по Договор 24Е/2012

Плащания яниари 2015 - 20.02.2015

Плащания февруари 2015 - 19.03.2015

Плащания април 2015 - 19.05.2015

Плащания май 2015 - 17.05.2015

Плащания юни 2015 - 17.07.2015

Плащания юли 2015 - 20.08.2015

Плащане август 2015 - 18.09.2015

Плащания септември 2015 - 20.10.2015

Плащания октомври 2015 - 20.11.2015

Плащания ноември 2015 - 17.12.2015

Плащания декември 2015 - 19.01.2016

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Плащания февруари - 18.03.2016

Плащания март 2016 - 19.04.2016

» Обратно към всички поръчки