Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 111/30.06.2014 г.

Предмет: Доставка на външни автомобилни гуми за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Решение за откриване

Обявление

Документация за участие

Доклад от дейността на комисията - 15.10.2014 г.

Решение за избор на изпълнител - 15.10.2014 г.

Информация за върнати или усвоени гаранции - 12.11.2014 г.

Допълнително споразумение №1 - 06.11.2015 г.

» Обратно към всички поръчки