Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер 110/30.06.2014 г.

Предмет: Доставка на електромерни табла тип ТЕПО за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Решение за откриване

Обявление

Документация за участие

Решение за промяна - 11.07.2014 г.

Отговор на постъпили въпроси - 11.07.2014 г.

Решение за прекратяване - 23.07.2014

» Обратно към всички поръчки