Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 101/25.06.2014 г.

Предмет: Доставка на кабели и проводници по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Решение за откриване

Обявление

Документация за участие

Пояснение по процедурата - 21.07.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 7.10.2014 г.

Доклад от дейността на комисията - 31.10.2014 г.

Решение за избор на изпълнител - 31.10.2014 г.

Информация за върнати или усвоени гаранции - 17.11.2014 г.

» Обратно към всички поръчки