Начини на плащане

Електроразпределение Север предоставя на своите клиенти следните канали на плащане:

В брой в удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

По банков път чрез с платежно нареждане по сметката на Електроразпределение Север в:

  • Сосиете Женерал Експресбанк, IBAN: BG67TTBB94001527717073, BIC: TTBBBG22
  • Банка ДСК, IBAN: BG59STSA93000024397923, BIC: STSABGSF