Извънредно общо събрание на акционерите на 23.09.2013 г.