Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9098355/2020 г.

Предмет: Подмяна на разединители и измервателни трансформатори в подстанции 110 kV собственост на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 28.04.20

Документация за участие – 28.04.20

Техническа спецификация Поз. 1 – 28.04.20

Техническа спецификация Поз. 2 – 28.04.20

Образци – 28.04.2020

КСС-Образец 10 – 28.04.2020

Проект на договор – 28.04.2020

» Обратно към всички поръчки