Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9096074 / 2020

Доставка на куки за въздушни електропроводни линии за ниско напрежение с неизолирани проводници за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 29.01.2020

Документация за участие – 29.01.2020

Техническа спецификация – 29.01.2020

Методика – 29.01.2020

Образци – 29.01.2020

Проект на договор – 29.01.2020

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти – 17.02.2020

Протокол за провеждане на преговори – 28.02.2020

Протокол от дейността на комисията – 09.03.2020

Протокол от дата 24.02.2020 – 09.03.2020

Протокол от дата 26.02.2020 – 09.03.2020

» Обратно към всички поръчки