Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9089673 / 2019

Предмет: Доставка на измервателни токови трансформатори НН – разделящи се, за бърз монтаж за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка - 27.06.2019

Документация за участие - 27.06.2019

Техническа спецификация - 27.06.2019

Образци - 27.06.2019

Проект на договор - 27.06.2019

Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти - 22.07.2019

Съобщение за провеждане на жребий - 30.07.2019

Протокол от проведен жребий - 02.08.2019

Протокол от 29.07.2019 - 08.08.2019

Протокол от 30.07.2019 - 08.08.2019

Протокол от дейността на комисията - 08.08.2019

Договор 140 / 2019 - 10.09.2019

Приложение 1 - 10.09.2019

Приложение 2 - 10.09.2019

Приложение 3 - 10.09.2019

» Обратно към всички поръчки