Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9087310/09.04.2019

Предмет: Доставка на канцеларски материали, които са включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от Закона за обществени поръчки за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 09.04.2019

Документация за участие - 09.04.2019

Техническа спецификация - 09.04.2019

Образци - 09.04.2019

Проект на договор - 09.04.2019

Отговор на постъпил въпрос – 11.04.2019

Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти – 22.04.2019

Протокол 1 – 30.04.2019

Съобщение за провеждане на жребий – 03.05.2019

Протокол от проведен жребий – 09.05.2019

Протокол от дейността на комисията – 20.05.2019

Протокол 2 – 20.05.2019

Протокол 3 – 20.05.2019

» Обратно към всички поръчки