Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9085719

Предмет: Доставка на ръчни хидравлични кербовъчни инструменти за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Обява за обществена поръчка – 18.02.2019

Документация за участие – 18.02.2019

Техническа спецификация за ръчни хидравлични кербовъчни инструменти – 18.02.2019

Образци – 18.02.2019

Проект на договор – 18.02.2019

Съобщение за провеждане на жребий – 18.03.2019

Протокол от проведен жребий – 20.03.2019

Протокол от дейността на комисията – 02.04.2019

Протокол 1 – 02.04.2019

Протокол 2 – 02.04.2019

» Обратно към всички поръчки