Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9076730/2018

Предмет: Извършване на СМР за подмяна на релейни защити средно напрежение и вторична комутация в подстанции и възлови станции на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Обява за обществена поръчка – 01.06.2018

Документация за участие – 01.06.2018

Образци – 01.06.2018

КСС – образец 14.1 – 01.06.2018

КСС – образец 14.2 – 01.06.2018

КСС – образец 14.3 – 01.06.2018

КСС – образец 14.4 – 01.06.2018

Приложение Снимка 1 п-ст Нона – 01.06.2018

Приложение Снимка 1 п-ст Велико Търново – 01.06.2018

Приложение Снимка 1 п-ст Дълга Лъка – 01.06.2018

Приложение Снимка 1 п-ст Балик – 01.06.2018

Проект на договор – 01.06.2018

Съобщение за оттегляне – 12.06.2018

» Обратно към всички поръчки