Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9074616/04.04.2018

Предмет: Доставка на бетонни комплектни трансформаторни постове по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 04.04.2018

Документация за участие - 04.04.2018

Техническа спецификация – 04.04.2018

Приложение 1 – Технически проект обект в град Добрич

Приложение 2 – Технически проект обект в град Варна

Образци – 04.04.2018

Проект на договор – 04.04.2018

Отговори на постъпили въпроси – 16.04.2018

Съобщение за провеждане на жребий – 02.05.2018

Протокол от проведен жребий – 08.05.2018

Протокол от дейността на комисията – 29.05.2018

» Обратно към всички поръчки