Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9072307

Предмет: Изработка и доставка на табели с диспечерски наименования за електрически уредби и съоръжения за нуждите на „ЕНЕРГО–ПРО Мрежи“ АД

Обява за обществена поръчка – 18.01.2018

Образци – 18.01.2018

Проект на договор - 18.01.2018

Документация за участие – 18.01.2018

Техническа спецификация – 18.01.2018

Протокол 1 – 07.02.2018

Съобщение за провеждане на жребий – 12.03.2018

Съобщение за проведен жребий – 14.03.2018

Протокол от дейността на комисията – 30.03.2018

Протокол 2 – 30.03.2018

Протокол 3 – 30.03.2018

Протокол 5 – 30.03.2018

» Обратно към всички поръчки