Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Извънгаранционна поддръжка на мобилни терминали Intermec CN70 за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Покана за оферта

Техническа спецификация

Образци

Проект на договор

Протокол от дейността на комисията – 21.12.2017

» Обратно към всички поръчки