Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9070943/30.11.2017

Предмет: Доставка на анализатори на качеството на електрическата енергия за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Обява за обществена поръчка – 30.11.2017

Документация за участие – 30.11.2017

Техническа спецификация – 30.11.2017

Образци – 30.11.2017

Проект на договор – 30.11.2017

Съобщение за провеждане на жребий – 17.01.2018

Съобщение за проведен жребий – 22.01.2018

Протокол от дейността на комисията – 13.02.2018

» Обратно към всички поръчки