Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9067409/17.08.2017

Предмет: Доставка на гъвкави кабелни предпазни тръби за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Обява за обществена поръчка – 17.08.2017

Документация за участие – 17.08.2017

Техническа спецификация – 17.08.2017

Образци – 17.08.2017

Проект на договор – 17.08.2017

Отговор на постъпил въпрос – 22.08.2017

Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти – 29.08.2017

Протокол от проведен жребий – 13.09.2017

Протокол от дейността на комисията – 26.09.2017

» Обратно към всички поръчки