(OLD) Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: ОД-623/24.06.2014 г.

Предмет: Доставка на електроразпределителни шкафове за кабели мрежи НН и преходни кабелни шкафове по обособени позиции

Публична покана

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3.1

Приложение 3.2

Приложение 4

Приложение 5

Отговор на постъпили запитвания - 1

Отговор на постъпили запитвания - 2

Отговор на постъпили запивания - 3

Протокол от дейността на комисията - 3.11.2014

Договор - 04.12.2014

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

» Обратно към всички поръчки