(OLD) Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: ОД-583/24.06.2014 г.

Предмет: Доставка на електроразпределителни табла за мачтов трафопост (МТП)

Публична покана

Приложение-1

Приложение-2

Приложение-3

Приложение-4

Запитване за оферта

Договор - 02.12.2014

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

» Обратно към всички поръчки