Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 50/10.03.2015

Предмет: Доставка на крепежни елементи и строителни материали по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Решение за откриване - 11.03.2015 г.

Обявление - 11.03.2015 г.

Документация за участие - 11.03.2015 г.

Техническа спецификация - 11.03.2015 г.

Образци - 11.03.2015 г.

Приложение 1 към Образец 10 - 11.03.2015 г.

Проект на договор - 11.03.2015 г.

Протокол предварителен подбор - 27.04.2015 г.

Решение предварителен подбор - 27.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 22.05.2015 г.

Доклад от дейността на комисията - 05.06.2015 г.

Решение за избор на изпълнител - 05.06.2015 г.

Договор 50-1

Договор 50-1 - 23.07.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания по Договор 50-1

Плащания август - 18.08.2015

Плащания септември - 20.10.2015

Плащания октомври 2015 - 20.11.2015

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

Плащания декември 2015 - 19.01.2016

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Плащания февруари 2016 - 18.03.2016

Плащания март 2016 - 20.04.2016

Договор 50-2

Договор 50-2 - 23.07.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания по Договор 50-2

Плащания август - 18.08.2015

Плащания септември 2015 - 20.10.2015

Плащания октомври 2015 - 20.11.2015

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

Плащания декември 2015 - 19.01.2016

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Плащания февруари 2016 - 18.03.2016

Плащания март 2016 - 20.04.2016

Договор 50-3

Договор 50-3 - 23.07.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания по Договор 50-3

Плащания август - 18.08.2015

Плащания септември 2015 - 20.10.2015

Плащания октомври 2015 - 20.11.2015

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

Плащания декември 2015 - 19.01.2016

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Плащания февруари 2016 - 18.03.2016

Договор 50-4

Договор 50-4 - 23.07.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания по Договор 50-4

Плащания август - 18.08.2015

Плащания септември 2015 - 20.10.2015

Плащания октомври 2015 - 20.11.2015

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

Плащания декември 2015 - 19.01.2016

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Плащания февруари 2016 - 18.03.2016

Плащания март 2016 - 20.04.2016

Договор 50-5

Договор 50-5 - 23.07.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания по Договор 50-5

Плащания август - 18.08.2015

Плащания септември 2015 - 20.10.2015

Плащания октомври 2015 - 20.11.2015

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

Плащания декември 2015 - 19.01.2016

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Плащания февруари 2016 - 18.03.2016

Плащания март 2016 - 20.04.2016

» Обратно към всички поръчки