Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи за ниско напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Номер: 49/09.03.2015

Решение за откриване - 10.03.2015 г.

Обявление - 10.03.2015 г.

Документация за участие - 10.03.2015 г.

Техническа спецификация МАП НН - 10.03.2015 г.

Техническа спецификация ТП НН - 10.03.2015 г.

Техническа спецификация МАП ПН - 10.03.2015 г.

Приложения към технически спецификации - 10.03.2015 г.

Образци - 10.03.2015 г.

Проект на договор - 10.03.2015 г.

Решение за промяна - 21.03.2015 г.

Писмо до кандидатите - 21.03.2015 г.

Протокол 1 предварителен подбор - 09.04.2015

Протокол 2 предварителен подбор - 27.04.2015

Решение предварителен подбор - 27.04.2015

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 08.06.2015

Доклад от дейността на комисията - 06.07.2015

Решение за избор на изпълнител - 06.07.2015

» Обратно към всички поръчки