Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 56 / 2020

Предмет: Доставка на вакуумни прекъсвачи СрН, мощностни разединители СрН, разединители СрН и резервни части за тях и разединители СрН с червячно задвижване по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 03.04.2020

Обявление – 03.04.2020

Документация за участие – 03.04.2020

Методика за оценка – 03.04.2020

Техническа спецификация 1 – 03.04.2020

Техническа спецификация 2 – 03.04.2020

Техническа спецификация 3 и 4 – 03.04.2020

espd-request.pdf – 03.04.2020

espd-request.xml – 03.04.2020

Образци – 03.04.2020

Проект на договор – 03.04.2020

Съобщение за изменение на срокове (заявление, оферти) – 28.04.2020

Решение за изменение на срокове (заявление, оферти) – 30.04.2020

» Обратно към всички поръчки