Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 51 / 2020

Предмет: Доставка на кабели за средно напрежение с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) и медни жила типове N2XS(F)2Y 12/20kV 1x240/25 mm2 и N2XS(F)2Y 12/20kV 1x300/25 mm2, предназначени за разпределение на електрическата енергия в мрежи средно напрежение (СрН) по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 27.03.2020

Обявление – 27.03.2020

Документация за участие – 27.03.2020

Методика за оценка – 27.03.2020

Техническа спецификация – 27.03.2020

espd-request.xml – 27.03.2020

espd-request.pdf – 27.03.2020

Образци – 27.03.2020

Проект на договора – 27.03.2020

Съобщение за изменение на срокове (заявления, оферти) – 28.04.2020

Решение за изменение на срокове (заявления, оферти) – 30.04.2020

» Обратно към всички поръчки