Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 202 / 2019

Предмет: Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги (включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали) на леки, лекотоварни, товарни и специализирани служебни автомобили на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Решение за откриване – 25.11.2019

Обявление – 25.11.2019

Документация за участие – 25.11.2019

Методика за оценка – 25.11.2019

Техническа спецификация – 25.11.2019

espd-request.pdf – 25.11.2019

espd-request.xml – 25.11.2019

Образци – 25.11.2019

Проект на договор – 25.11.2019

Протокол 1 – 24.01.2020

Протокол 2 – 27.02.2020

Протокол предварителен подбор – 27.02.2020

Решение за предварителен подбор – 27.02.2020

Покани за подаване на първоначални оферти – 23.04.2020

» Обратно към всички поръчки