Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 51/2019

Предмет: Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии средно и ниско напрежение, еднофазно изпълнение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 18.06.2019

Обявление – 18.06.2019

Документация за участие – 18.06.2019

Техническа спецификация – 18.06.2019

espd-request.pdf – 18.06.2019

espd-request.xml – 18.06.2019

Образци – 18.06.2019

Проект на договор – 18.06.2019

Решение за прекратяване – 27.06.2019

» Обратно към всички поръчки