Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 97 / 2019

Предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на елегазови прекъсвачи 110 kV по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 02.05.2019

Обявление – 02.05.2019

Документация за участие – 02.05.2019

Методика за оценка – 02.05.2019

Техническа спецификация – 02.05.2019

Количествено-стойностна сметка поз. 1 – 02.05.2019

Количествено-стойностна сметка поз. 2 – 02.05.2019

Количествено-стойностна сметка поз. 3 – 02.05.2019

Количествено – стойностна сметка поз. 4, 5, 6 – 02.05.2019

espd-request.pdf – 02.05.2019

espd-request.xml – 02.05.2019

Образци – 02.05.2019

Проект на договор – 02.05.2019

Решение за промяна – 14.05.2019

Количествено-стойностна сметка поз.4,5,6 (променена) – 14.05.2019

Образци (променени) – 14.05.2019

Протокол 1 – 11.06.2019

Протокол 2 предварителен подбор – 25.06.2019

Протокол предварителен подбор – 25.06.2019

Решение за предварителен подбор – 25.06.2019

Покани за подаване на първоначални оферти – 08.07.2019

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий – 28.10.2019

Протокол от проведен жребий – 31.10.2019

Доклад от дейността на комисията – 27.11.2019

Решение за избор на изпълнител – 27.11.2019

Протокол от 13.08.2019 – 27.11.2019

Протокол от 28.10.2019 – 27.11.2019

Протокол от 31.10.2019 – 27.11.2019

Протокол от 08.11.2019 – 27.11.2019

Протокол от 18.11.2019 – 27.11.2019

Протокол от 20.11.2019 – 27.11.2019

Договор 97-1

Договор 97-1 – 15.01.2020

Приложение 1 – 15.01.2020

Приложение 2 – 15.01.2020

Приложение 3 – 15.01.2020.

 

Договор 97-2

Договор 97-2 – 15.01.2020

Приложение 1 – 15.01.2020

Приложение 2 – 15.01.2020,

Приложение 3 – 15.01.2020.

Договор 97-3

Договор 97-3 – 15.01.2020

Приложение 1 - 15.01.2020

Приложение 2 – 15.01.2020

Приложение 3 – 15.01.2020

Договор 97-4

Договор 97-4 – 15.01.2020

Приложение 1 – 15.01.2020

Приложение 2 – 15.01.2020

Приложение 3 – 15.01.2020

Договор 97-5

Договор 97-5 – 15.01.2020

Приложение 1 – 15.01.2020

Приложение 2 – 15.01.2020,

Приложение 3 – 15.01.2020.

Договор 97-6

Договор 97-6 – 15.01.2020

Приложение 1 – 15.01.2020

Приложение 2 – 15.01.2020

Приложение 3 – 15.01.2020.

» Обратно към всички поръчки