Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 30/2019

Предмет: Последваща метрологична проверка на трифазни статични и индукционни електромери за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 21.02.2019

Обявление – 21.02.2019

Документация за участие – 21.02.2019

Методика за оценка – 21.02.2019

Техническа спецификация – 21.02.2019

espd-request.pdf – 21.02.2019

espd-request.xml – 21.02.2019

Образци – 21.02.2019

Проект на договор – 21.02.2019

Протокол 1 предварителен подбор – 09.04.2019

Протокол предварителен подбор – 09.04.2019

Решение предварителен подбор – 09.04.2019

Покана за подаване на първоначални оферти – 22.04.2019

Съобщение за отваряне на оферти и провеждане на жребий – 23.05.2019

Протокол от проведен жребий – 28.05.2019

Доклад от дейността на комисията - 06.06.2019

Решение за избор на изпълнител - 06.06.2019

Протокол 13.05.2019 - 06.06.2019

Протокол 16.05.2019 - 06.06.2019

Протокол 28.05.2019 - 06.06.2019

» Обратно към всички поръчки