Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 21/2019

Предмет: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на гр. Варна и вилна зона Варна, област Варна, област Добрич и област Шумен

Решение – 11.02.2019

Обявление – 11.02.2019

Документация за участие – 11.02.2019

Технически спецификации – 11.02.2019

ТС-СрН/НН-191 Техническа спецификация за изпълнение на СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН - 18.12.2018

ТС-СрН-183 Техническа спецификация за изграждане на кабелни разпределителни мрежи СрН. - 18.12.2018

ТС-СрН-184 Техническа спецификация за изграждане на въздушни  разпределителни мрежи СрН.- 18.12.2018

ТС-НН-185 Техническа спецификация за изграждане на въздушни кабелни линии за НН с усукани изолирани проводници - 18.12.2018

ТС-НН-186 Техническа спецификация за изграждане на кабелни разпределителни мрежи НН

espd-request.xml – 11.02.2019

espd-request.pdf – 11.02.2019

Образци – 18.12.2018

Количествено-стойностни сметки – 11.02.2019

Проект на договор – 11.02.2019

Отговор на постъпили въпроси – 19.02.2019

Протокол 1 предварителен подбор – 29.03.2019

Протокол 2 предварителен подбор – 23.04.2019

Протокол предварителен подбор – 23.04.2019

Решение предварителен подбор – 23.04.2019

Протокол 3 предварителен подбор – 03.05.2019

Протокол предварителен подбор изменение – 03.05.2019

Решение предварителен подбор изменение – 03.05.2019

Покани за предоставяне на първоначални оферти – 21.05.2019

Съобщение за отваряне на оферти и провеждане на жребий – 03.06.2019

Протокол от проведен на жребий – 06.06.2019

Доклад от дейността на комисията – 27.06.2019

Решение за избор на изпълнител - 27.06.2019

Протокол 03.06.2019 г. - 27.06.2019

Протокол 04.06.2019 г. - 27.06.2019

Протокол 06.06.2019 г. - 27.06.2019

Протокол 5 - 27.06.2019

Протокол 6 - 27.06.2019

» Обратно към всички поръчки