Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 182/2018

Предмет: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на област: Велико Търново, Габрово и Търговище

Решение за откриване – 18.12.2018

Обявление – 18.12.2018

Документация за участие – 18.12.2018

Технически спецификации:

ТС-СрН/НН-191 Техническа спецификация за изпълнение на СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН - 18.12.2018

ТС-СрН-183 Техническа спецификация за изграждане на кабелни разпределителни мрежи СрН. - 18.12.2018

ТС-СрН-184 Техническа спецификация за изграждане на въздушни  разпределителни мрежи СрН.- 18.12.2018

ТС-НН-185 Техническа спецификация за изграждане на въздушни кабелни линии за НН с усукани изолирани проводници. - 18.12.2018

ТС-НН-186 Техническа спецификация за изграждане на кабелни разпределителни мрежи НН

espd-request.xml – 18.12.2018

espd-request.pdf – 18.12.2018

Образци – 18.12.2018

Количествено-стойностни сметки – 18.12.2018

Проект на договор – 18.12.2018

Отговор на постъпил въпрос -  14.01.2019

Протокол 1 – предварителен подбор – 18.02.2019

Протокол 2 – предварителен подбор – 18.03.2019

Протокол предварителен подбор – 18.03.2019

Решение предварителен подбор – 18.03.2019

Протокол 3 предварителен подбор – 22.03.2019

Окончателен протокол предварителен подбор – 22.03.2019

Изменение на решение за предварителен подбор – 22.03.2019

Покана за подаване на първоначални оферти – 08.04.2019

Съобщение за отваряне на ценовите оферти и провеждане на жребий – 02.05.2019

Протокол от проведен жребий – 08.05.2019

Доклад от дейността на комисията – 23.05.2019

Решение за избор на изпълнител – 23.05.2019

Протокол 4 - 23.05.2019

Протокол 5 - 23.05.2019

Протокол 6 - 23.05.2019

Протокол 8 - 23.05.2019

» Обратно към всички поръчки