Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Надграждане на съществуващи, изграждане на нови и въвеждане в експлоатация на автоматизирани системи за диспечерско управление в подстанции, възлови станции и дистанционно управляеми комутатори за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 22.11.2018

Покана за участие – 22.11.2018

Техническа спецификация – 22.11.2018

Образци – 22.11.2018

Проект на договора – 22.11.2018

Доклад от дейността на комисията – 02.01.2019

Решение 133-Б - 03.01.2018

» Обратно към всички поръчки