Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 130 / 2018

Предмет: Абонаментна поддръжка на GPS-система за контрол и управление на автомобилен парк на „Електроразпределение Север“ АД

Решение за откриване – 10.08.2018

Покана – 10.08.2018

Техническа спецификация – 10.08.2018

Образци – 10.08.2018

Проект на договор – 10.08.2018

Доклад от дейността на комисията – 13.09.2018

Решение за определяне на изпълнител – 13.09.2018

» Обратно към всички поръчки