Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 67/2018

Предмет: Доставка на нови неупотребявани гуми - външни (летни, зимни) за автомобили, приемане на излезли от употреба гуми собственост на Електроразпределение Север АД и други услуги

Решение за откриване - 27.06.2018

Обявление - 27.06.2018

Документация за участие - 27.06.2018

Методика за оценка – 27.06.2018

Техническа спецификация - 27.06.2018

espd-request.pdf - 27.06.2018

espd-request.xml - 27.06.2018

Образци - 27.06.2018

Проект на договор - 27.06.2018

Протокол 1 - 02.08.2018

Протокол 2 - 03.08.2018

Протокол 3 - 23.08.2018

Протокол от подбор по чл.55, ал.2 - 23.08.2018

Решение №67-А/2018 - 23.08.2018

Съобщение за отваряне на цени - 04.12.2018

Съобщение за провеждане на жребий - 07.12.2018

Протокол от провеждане на жребий - 12.12.2018

Протокол №4 – 14.01.2019

Протокол №5 – 14.01.2019

Протокол №6 – 14.01.2019

Протокол №7 – 14.01.2019

Доклад на комисия – 14.01.2019

Решение за избор на изпълнител – 14.01.2019

» Обратно към всички поръчки