Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 138/2017

Предмет: Извършване на строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Решение - 15.09.2017

Обявление - 15.09.2017

Документация - 15.09.2017

Техническа спецификация - 15.09.2017

Проект на договор - 15.09.2017

Количество и видове дейности за възлагане

Образци - 15.09.2017

Образци 6.1-7 - 15.09.2017

Отговори на постъпили въпроси - 06.10.2017

Протокол 1 предварителен подбор - 23.10.2017

Протокол 2 предварителен подбор - 14.11.2017

Протокол предварителен подбор - 14.11.2017

Решение предварителен подбор - 14.11.2017

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий - 12.12.2017

Протокол от провеждане на жребий - 19.12.2017

Съобщение за провеждане на жребий - 05.01.2018

Протокол  от провеждане на жребий - 10.01.2018

Решение 138Б - 09.03.2018

Доклад от дейността на комисията - 09.03.2018г

Протокол 3 - 09.03.2018

Протокол 4 - 09.03.2018

Протокол 5 - 09.03.2018

Протокол 7 - 09.03.2018

Протокол 9 - 09.03.2018

Протокол 10 - 09.03.2018

Решение 138В - 18.04.2018г

» Обратно към всички поръчки