Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 153/26.09.2016

Предмет: Доставка на уредба тип КРУ по приложена еднолинейна схема за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Решение - 26.09.2016 

Обявление - 26.09.2016

Техническа спецификация - 26.09.2016 (променена, виж по-надолу)

Документация - 26.09.2016

Образци - 26.09.2016 (променени, виж по-надолу)

Проект на договор - 26.09.2016

Решение за промяна - 28.09.2016

Техническа спецификация (промяна) - 28.09.2016

Образци (промяна) - 28.09.2016

Отговор на постъпили въпроси - 30.09.2016

Отговор на постъпили въпроси 2 - 06.10.2016

Отговор на постъпили въпроси 3 - 10.10.2016

Протокол 1 за предварителен подбор - 02.11.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 06.12.2016

Доклад от дейността на комисията - 19.12.2016

Решение за избор на изпълнител - 23.12.2016

» Обратно към всички поръчки